May 29, 2024

1 thought on “स्पर्श……माणुसकीचा

  1. अतिशय बोलक्या आणि संवेदनशील प्रसंगांतून मानवी जीवनातील स्पर्शाची गरज आणि किमया अगदी सहजतने उतरलय….
    फार सुंदर लेखन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

बीके टाइम्स मध्ये आपले स्वागत आहे. एक गाव एक पत्रकार मोहीमेत सहभागी होनेकरिता ८८८८३०१३६३ या नंबरवर संपर्क करा.
%d bloggers like this: